Učebnice

Pro výuku není požadována žádná závazná učebnice, vše se řídí pokyny vyučujícího. Proto je žádoucí vést si řádné vlastní poznámky. Velmi doporučené je pak vlastnictví Školního atlasu světa.